VÄLKOMMEN TILL

BIZ CONSULTING OCH PARTNERS

BIZ CONSULTING OCH PARTNERS ÄR EN NISCHLEVERANTÖR MED MÅNGÅRIG ERFARENHET AV OLIKA BRANSCHER. VI LEVERERAR PERSONLIG SERVICE OCH ANPASSADE LÖSNINGAR EFTER BEHOV.

VISION

Vårt mål är att erbjuda en tryggt partner och leverantör av strategiska konkurrenskraftiga affärsmöjligheter både på kort och lång sikt. Vi tillför förslag på lösningar som möter kundens unika behov med målet att skapa ökad  kundtillfredsställelse och ökad lönsamhet på ett kundanpassat sätt.

AFFÄRSIDÉ

Vår affärsidé är att erbjuda våra kunder de mest effektivaste lösningarna kring enkla och kompetenskrävande tjänster både inom privat och offentlig sektor på ett kostnadseffektivt sätt.

 

Vi vill göra det hela enklare genom att finnas där våra kunder finns och täcka alla behov under samma tak. Dvs. göra skillnad och öka affärsnyttan.

HISTORIA

BIZ Consulting Pro Sweden med bifirma BIZ of Sweden grundades våren 2013 ur handelsfirman LH – Produkter från 1987. Sedan dess har vi utvecklat ett omfattande utbud av tjänster inom försäljning, utbildning, finans. Våra kunder finns inom offentlig och privat sektor.

Övre Husargatan 24   |   413 14 Göteborg   |  0723–04 01 52 eller 0738–100 255  |  info@bizconsulting.se